ABC Lojistik; aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı bu taşıma şekli ile müşterilerine düşük maliyetli ve çevre dostu çözümler sunmaktadır.